Obecní policie Vestec

Znak MP
 
telefon: 313 035 500
mobil: 739 156 156
 

Informace

<< zpět
 

Měření rychlosti

Měření rychlosti je upraveno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o silničním provozu"). Konkrétně ustanovení § 79a odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.


Obecní policie Vestec se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je měření rychlosti vozidel, s cílem zvýšit u obyvatel a návštěvníků středočeské metropole pocit bezpečí eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují chodce i další účastníky silničního provozu.


Dle provedených analýz je nejčastější častou příčinou dopravních nehod především nepozornost řidičů, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a rychlá jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové. Následky dopravních nehod, které jsou zapříčiněny překračováním nejvyšší dovolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla, jsou vždy velice vážné.


Obecní policie Vestec používá „radarové měřiče rychlosti"


Ruční LTI 20/20 TruCAM, firmy Laser Technology.


RAMER 10 C, firmy RAMET a.s. Kunovice, umístěný ve vozidle Škoda Superb.

 

 

Stanovení úseku Vestec  (2033.99 Kb)
Stanovení úseku měření Dolní Břežany, Ohrobec, Zlatníky- Hodkovice,Vestec  (8637.043 Kb)
Stanovení úseku měření Dolní Břežany  (1040.93 Kb)
Stanovení úseku měření Dolní Břežany - Jarov  (82.974 Kb)
Stanovení úseku měření Dolní Břežany, K Točné  (88.45 Kb)
Stanovení úseku měření Modletice, Dobřejovice,Herink,Popovičky, Vrané nad Vltavou  (497.167 Kb)
Ověřovací list Trucam 2019/2020  (3204.703 Kb)
Ověřovací list Ramer 2019/2020  (418.646 Kb)
Stanovení úseku měření rychlosti Herink   (87.704 Kb)
Stanovení úseků - doplnění 2022  (693.367 Kb)
 

Fotogalerie

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
OP Vestec 739 156 156
702 277 227
Prezentace OP Vestec
 
Prezentace OP Vestec
Centrální registr jízdních kol pro Českou republiku
 
Centrální registr jízdních kol pro ČR
Copyright © 2013 Obec Vestec