Obecní policie Vestec

Znak MP
 
telefon: 313 035 500
mobil: 739 156 156
 

Signál v tísni

16.09.2014

SIGNÁL V TÍSNI zaštiťuje Obecní policie Vestec ve spolupráci s Policií ČR a Zdravotní záchrannou službou. Je určen pro rizikovou skupinu osob, které se ocitají v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav. Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi.
Je určen osobám, které pro náhlé zhoršení zdravotního stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem (telefonem apod.). Zejména u osaměle žijících nemocných osob, tak může vzniknout situace, která by měla za následek těžké poškození zdraví nebo dokonce smrt postiženého.
Princip systému „Signál v tísni" spočívá v zabezpečení moderní technologií přenosu signálu přes GPS a přes síť mobilních telefonů GSM napojené nepřetržitě na hlídku OP Vestec. V případě ohrožení zmáčkne uživatel na přístroji tísňové tlačítko, jehož signál ihned přijme hlídka OP na dvou moderních telefonech s aktuální polohou prostřednictvím SMS, a přes internetový odkaz na Google Maps automaticky snadno zjistí s přesností na metry, kde se sledovaný objekt právě nachází a má neustálý přehled o pohybu monitorovaného objektu. Pokud právě není k dispozici GPS signál, využije lokátor pro určení polohy GSM síť mobilních telefonů, která je na rozdíl od GPS dostupná i uvnitř budov. Hlídka OP Vestec po přijetí tísňového signálu okamžitě vyjede na místo označené souřadnicemi GPS. V případě, že se sledovaná osoba bude nacházet v uzavřeném objektu, bude strážník postupovat po předchozí dohodě s uživatelem, a otevře dveře bytu v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Na místě zhodnotí strážníci situaci a stav postižené osoby, popřípadě neprodleně přivolají ZZS. V případě hospitalizace osoby strážník zabezpečí vchod do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem.
Důvodem k vyslání signálu může být také kromě zdravotních problémů také skutečnost, že se osoba dostane do stavu nebezpečí ohrožení svého zdraví, života nebo majetku, v případech vloupání nebo podvodného vniknutí do bytu, krádeže apod.

Postupné kroky žadatele o připojení k systému "Signál v tísni"

Vyzvednutí žádosti o připojení k systému "Signál v tísni" na Obecní policii Vestec, Vestecká 3, Vestec.

Přihláška ke stažení zde.

Součástí žádosti je i formulář k posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.
Bližší info na: tel. 725 051 328

Podání vyplněné žádosti vč. posouzení zdravotního stavu na obecní policii (Vestecká 3, Vestec)

Montáž zařízení - Možnost bezplatného připojení pro sociálně slabší žadatele, možnost zakoupení přístroje do osobního vlastnictví. Obecní policie provede zapojení, kódování a seřízení přístroje.

Podrobné seznámení s podmínkami použití systému, předání obecní policii náhradního klíče od bytu, který jí umožní vstup v případě aktivace signálu.

 

PO PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU NEPLATÍ UŽIVATEL ŽÁDNÉ DALŠÍ POPLATKY!!

 

 

 

 

Přihláška - Signál v tísni Vestec [ke stažení zde]
 
Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
OP Vestec 739 156 156
702 277 227
Prezentace OP Vestec
 
Prezentace OP Vestec
Centrální registr jízdních kol pro Českou republiku
 
Centrální registr jízdních kol pro ČR
Copyright © 2013 Obec Vestec