16. 6.
2019

Dopravní nehody

Na základě toho, že je Obecní policie Vestec zařazena jako ostatní složka Integrovaného záchranného systému, která pravidelně vyjíždí na dopravní nehody, kde poskytuje součinnost ostatním složkám. Mnohdy se stane, že je hlídka Obecní policie na místě jako první, což se může při nehodách se zraněním stát rozhodující. Strážníci v rámci své odborné přípravy pravidelně absolvují kurz první pomoci a jsou na tyto zásahy připraveni i věcně vybaveni.