Signál v tísni

SIGNÁL V TÍSNI zaštiťuje Obecní policie Vestec ve spolupráci s Policií ČR a Zdravotní záchrannou službou. Je určen pro rizikovou skupinu osob, které se ocitají v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav. Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi.
Je určen osobám, které pro náhlé zhoršení zdravotního stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem (telefonem apod.). Zejména u osaměle žijících nemocných osob, tak může vzniknout situace, která by měla za následek těžké poškození zdraví nebo dokonce smrt postiženého.
Princip systému „Signál v tísni“ spočívá v zabezpečení moderní technologií přenosu signálu přes GPS a přes síť mobilních telefonů GSM napojené nepřetržitě na hlídku OP Vestec. V případě ohrožení zmáčkne uživatel na přístroji tísňové tlačítko, jehož signál ihned přijme hlídka OP na dvou moderních telefonech s aktuální polohou prostřednictvím SMS, a přes internetový odkaz na Google Maps automaticky snadno zjistí s přesností na metry, kde se sledovaný objekt právě nachází a má neustálý přehled o pohybu monitorovaného objektu. Pokud právě není k dispozici GPS signál, využije lokátor pro určení polohy GSM síť mobilních telefonů, která je na rozdíl od GPS dostupná i uvnitř budov. Hlídka OP Vestec po přijetí tísňového signálu okamžitě vyjede na místo označené souřadnicemi GPS. V případě, že se sledovaná osoba bude nacházet v uzavřeném objektu, bude strážník postupovat po předchozí dohodě s uživatelem, a otevře dveře bytu v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Na místě zhodnotí strážníci situaci a stav postižené osoby, popřípadě neprodleně přivolají ZZS. V případě hospitalizace osoby strážník zabezpečí vchod do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem.
Důvodem k vyslání signálu může být také kromě zdravotních problémů také skutečnost, že se osoba dostane do stavu nebezpečí ohrožení svého zdraví, života nebo majetku, v případech vloupání nebo podvodného vniknutí do bytu, krádeže apod.

Postupné kroky žadatele o připojení k systému „Signál v tísni“

Vyzvednutí žádosti o připojení k systému „Signál v tísni“ na Obecní policii Vestec, Vestecká 3, Vestec.

Přihláška ke stažení zde.

Součástí žádosti je i formulář k posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.
Bližší info na: tel. 725 051 328

Podání vyplněné žádosti vč. posouzení zdravotního stavu na obecní policii (Vestecká 3, Vestec)

Montáž zařízení – Možnost bezplatného připojení pro sociálně slabší žadatele, možnost zakoupení přístroje do osobního vlastnictví. Obecní policie provede zapojení, kódování a seřízení přístroje.

Podrobné seznámení s podmínkami použití systému, předání obecní policii náhradního klíče od bytu, který jí umožní vstup v případě aktivace signálu.

PO PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU NEPLATÍ UŽIVATEL ŽÁDNÉ DALŠÍ POPLATKY!!