22. 9.
2020

Likvidace sršního hnízda

Dne 2.9 2020 ve večerních hodinách hlídka Obecní policie Vestec poskytla součinnost jednotce HZS SDH Průhonice v ul. Kaštanová, kde odstraňovala sršní hnízdo, které bylo nebezpečné pro své okolí.
Hlídka strážníků po nejnutnější dobu usměrňovala provoz pro zajištění bezpečnosti hasičů.