20. 1.
2020

Sražený chodec

Hlídka Obecní policie Vestec přijala dne 25.12 2019 žádost o součinnost od Městské policie Jesenice ve věci sraženého chodce ve vozovce. Hlídku MP Jesenice vyslal prověřit oznámení operační důstojník Policie ČR, ale sražený neosvětlený chodec byl nalezen na katastrálním území obce Dobřejovice, kde má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu Obecní policie Vestec. Na místě bylo zjištěno, že chodce v podnapilém stavu srazila převozová sanitka, která jej zachytila zpětným zrcátkem. U muže zjištěny zlomeniny dolních a horních končetin, proto byla hlídkami poskytnuta první pomoc. Na místo se dostavila PČR Kamenice a Zdravotnická záchranná služba, která muže převezla k dalšímu ošetření. Hlídka Obecní policie poté usměrňovala provoz do vyšetření nehody.