7. 11.
2021

Zákaz řízení

Dne 20.10 2021 bylo v odpoledních hodinách v ul. Košumberk, při probíhajícím dohledu nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti, změřeno vozidlo tovární značky Porsche, kterému byla na povolené rychlosti 40 km/h naměřeno 69 km/h. Vozidlo bylo proto zastaveno. Vzhledem k přestupku dle § 125c, odst. 1 písm. f. bod. 3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v případě recidivy vzhledem k hrozícímu zákazu řízení motorových vozidel, byla provedena lustrace řidiče prostřednictvím Centrálního registru řidičů. Při tomto bylo zjištěno, že řidič má uložen zákaz řízení motorových vozidel. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá věc předána Policii ČR Obvodní oddělení Kamenice k dalšímu šetření.