6. 9.
2022

Kvůli kouřícímu výfuku byl zjištěn muž se zákazem řízení

Dne 6.8.2022 v 10:20hod si strážníci všimli, že před nimi jedoucí vozidlo tovární značky VW Passat výfukovými plyny nadměrně znečišťuje okolí a jede nejistým způsobem.
Vozidlo bylo proto zastaveno a řidič vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Řidič hned přiznal, že nevlastní řidičský průkaz a lustrací bylo zjištěno, že má uloženy dva platné zákazy řízení motorových vozidel do roku 2026 a 2024.
Vzhledem k jeho podivnému chování a zúženým zorničkám byl proveden také test na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem na přítomnost opiátů a metamfetaminu.
Celá věc byla předána pro podezření z trestného činu Policii ČR.