28. 4.
2021

Pořezaná žena

Dne 19.4 2021 bylo ve večerních hodinách přijato telefonické oznámení o hádce v rodinném kruhu, kdy měla žena pod vlivem alkoholu oznamovatele ohrožovat nožem. Po příjezdu hlídky na místo se ke služebnímu vozidlu dostavila žena, která měla hruď a ruce potřísněné krví a na krku měla krvácející zranění. Po krátkém prověření zdali u sebe nemá nůž či jinou zbraň, byla ženě neprodleně poskytnuta první pomoc a na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Hlídka svým příjezdem zabránila dalšímu vzájemnému napadání. Žena uvedla, že ke zranění došlo v době, když po sobě s mužem házeli nádobí, zřejmě od rozbité skleničky. U muže – oznamovatele bylo zjištěno, že je pod vlivem návykových látek a žena pod vlivem alkoholu a to 1,71 promile. Žena byla předána záchranářům a celá věc k dalšímu šetření hlídce Policie ČR.