6. 10.
2022

Spadlé vedení

Dne 15.9.2022 v 11:43hod vyjížděli strážníci spolu s ostatními složkami IZS do ul. Ke Zvoli v místě mezi Dolními Břežany a Ohrobcem, kde se podél komunikace nacházelo spadlé vedení vysokého napětí.
Kvůli následné opravě a potřebnému zajištění bezpečnosti byla přijata žádost o uzavření komunikace a zřízení objízdné trasy. Žádosti bylo vyhověno a po domluvě s odpovědnými osobami byla do místa umístěna dočasná dopravní značka a strážníci posílali další vozidla směrem přes Lhotu do odstranění závady.
Lidem, kteří zákaz nerespektovali, bylo dokonce uložena v pěti případech pokuta na místě.
Po provedení nezbytných oprav byla komunikace okolo 16té odpolední hodiny zprůjezdněna.