24. 7.
2020

Vozidlo skončilo po nehodě na střeše

Dne 18.6 2020 v 00:02hod byla přijata žádost o součinnost od Policie ČR ve věci dopravní nehody osobního automobilu.
Hlídka na místě provedla ztotožnění řidiče, poskytla mu první pomoc a předala jej Zdravotnické záchranné službě, která dorazila vzápětí. Provedením dechové zkoušky byla přítomnost alkoholu za jízdy vyloučena.
Řidiči uvedl, že příčinou nehody byla srna, která mu vběhla do jízdní dráhy, proto strhl řízení, narazil do svodidel a převrátil se na střechu.
Komunikace byla po dobu šetření okolností dopravní nehody, ve spolupráci s HZS uzavřena.
Hlídka OP Vestec po zprůjezdnění a dořešení dopravní nehody ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR pokračovala v hlídkové činnosti.