6. 12.
2021

Krádež palet

Dne 8.11 2021 ve večerních hodinách bylo poblíž ul. Do Višnovky vedle stavby zaznamenáno motorové vozidlo s přívěsným vozíkem, na které dva muži nakládali zde složené palety. Muži uvedli, že jsou domluveni, že si palety můžou odvézt. Byla provedena lustrace obou mužů s negativním výsledkem. Když se poté z místa vozidlo chystalo odjet, bylo v součinnosti s hlídkou Policie ČR opět zastaveno.
Řidič byl podroben testu na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem na látku metamfetamin a ukázalo se, že na přívěsném vozíku se nachází registrační značka, která byla hlášena jako odcizená. Celou věc si převzala k dalšímu šetření hlídka Policie ČR.