28. 5.
2023

Požár odpadkového koše

Dne 9.5.2023 v 16:51hod telefonicky oznámil starosta obce Modletice, že u silnice č. II/101 nejspíš hoří odpadkový koš. Hlídka se nacházela opodál a k uhašení použila dva hasicí přístroje. Díky oznamovateli se podařilo zabránit případné další škodě na majetku. Nebylo zjištěno úmyslné zavinění.