22. 4.
2021

Vulgární řidič

Dne 9.4 2021 si hlídka všimla v křižovatce stojícího vozidla, jehož řidič telefonoval. Když se hlídka k místu přiblížila, řidič se s vozidlem rozjel, hlídka proto zastavila služební vozidlo a muže s vozidlem pustila před sebe. Vzhledem k tomu, že řidič i poté nadále držel v ruce telefonní zařízení , hlídka jej za užití zvláštního světla modré barvy zastavila. Muž byl ihned po vystoupení z vozidla vůči hlídce agresivní, arogantní a strážníky opakovaně vulgárně urážel. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek byla však negativní. Dle slov řidiče pouze „nemá rád policajty“. Vzhledem k jeho chování, odmítnutí předložit doklady potřebné k řízení vozidla, odmítnutí nasazení ochrany dýchacích cest a dalšího, je podezřelý ze spáchání pěti přestupků na úseku dopravy a veřejného pořádku. Celá věc bude postoupena do správního řízení příslušným orgánům, kde muži hrozí vysoká pokuta.