8. 7.
2019

Barva v potoce

Hlídka Obecní policie Vestec v součinnosti s Hasičským záchranným sborem vyjela do Ohrobeckého údolí, kde bylo nahlášeno, že v potoce teče voda bílé barvy. Na místě byla tato skutečnost potvrzena a při pátrání po původu znečištění byla směrem proti proudu potkána hlídka PČR Jílové u Prahy, která měla již celou věc v šetření. Byla zjištěna odpovědná osoba, kdy se jednalo o malíře, který nerozumně vymýval zbytky barev z kbelíků. Celá událost bude řešena ve správním řízení.