11. 10.
2014

Likvidoval bioodpad svozem do lesa.

Obecně závazná vyhláška obce Ohrobec č. 2/2007

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé pozemku (fyzické osoby) v maximální možné míře zkompostovat a to na vlastním nebo pronajatém pozemku tak, aby nezatěžovali obyvatele okolních nemovitostí a tato činnost nebude v rozporu s § 127 platného občanského zákoníku.

Tak touto vyhláškou se neřídil jednašedesátiletý místní občan, který vyvážel  bioodpad na kolečku do lesa.  Pod tíhou důkazů v podobě fotodokumentace pořízené fotopastí dlouho nezapíral. Věc byla vyřešena blokovou pokutou. Navíc musel odvézt svůj odpad tam kam patří.