17. 3.
2022

Poškodil zaparkované vozidlo

Dne 20.2. 2022 v 11:10hod si hlídka strážníků všimla při hlídkové činnosti v ul. Károvská vozidla, které při parkování narazilo do zde již zaparkovaného nákladního vozidla. Řidič následně popojel a bez větší pozornosti ke vzniklé situaci odcházel do obchodu s potravinami. Do obchodu jej následovali strážníci, kdy na dotazy reagoval řidič tak, že si potřebuje nakoupit. Vzhledem k jeho reakcím byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Test na přítomnost návykových látek byl však pozitivní na přítomnost amfetaminu a metamfetaminu. Při tomto řidič dále přiznal, že mu byl před cca týdnem zadržen řidičský průkaz.
Celá věc byla předána k dořešení Policii ČR.