7. 4.
2014

Zakázané pálení

5.4.2014/ 17:30 hod. přijala hlídka OP Vestec  oznámení o zakázaném pálení bioodpadu, a plastů. Šetřením  na místě zjistila porušení vyhlášky obce Ohrobec, č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde docházelo k zakázanému  spalování bioodpadu. Pálení plastů se na místě nepotvrdilo. Tuto záležitost  hlídka OP na místě vyřešila blokovou pokutou.