4. 4.
2015

Způsobil závadu ve sjízdnosti, z místa ujel

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích říká, že při
znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může
způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění
způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního
stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní
komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní
komunikace do původního stavu.

Tímto zákonem se neřídil muž jako řidič stříbrné Audi,
kterému v úterý 31.3.2015 kolem 12:00 hodin spadl z přívěsného vozíku
špatně zajištěný náklad. Ani se neobtěžoval s úklidem rozbitého nábytku,
natož aby odklidil zbytky dřeva z pozemní komunikace. Bezpečnost ostatních
řidičů mu byla zřejmě v danou chvíli lhostejná.  Obec Ohrobec 
musela uvedený nepořádek po nezodpovědném řidiči uklidit na své náklady,
které samozřejmě bude vymáhat.  Uvedené
protiprávní jednání bude předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání,
kde uvedenému řidiči hrozí sankce až do výše  300 000,- Kč., a  náklady za úklid.