30. 7.
2021

Spadlé elektrické vedení

Dne 14.7 v 0:01hod hlídka strážníků v součinnosti s Policií ČR Kamenice zabezpečovala komunikaci z důvodu pádu kabelů vedení elektrického proudu.
Hlídky na místě setrvaly do příjezdu techniků společnosti ČEZ, kteří místo zabezpečili a kabely odstranili.