20. 1.
2020

Vysoká rychlost

Dne 2.12 2019 bylo při provádění pravidelné kontrolní činnosti a dohledu nad dodržováním nejvyšší povolené rychlosti projíždějícímu vozidlu v ul. č. 00320 na povolené 50 km/h naměřena rychlost 89 km/h. Hlídka vozidlo zastavila a provedla lustraci prostřednictvím registru řidičů. Následně vše vyřešila na místě pokutou v příkazním řízení. Za tento přestupek hrozí 3 body a pokuta ve výši až 2500,- Kč. V případě, že by řidiči byla v následujících 12 měsících naměřena rychlosti pro překročení o výše než 20km/h a méně než 40 km/h v obci, již za toto opakované překročení hrozí zákaz řízení motorových vozidel.