13. 9.
2014

Měření rychlosti

Měření rychlosti je upraveno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o silničním provozu"). Konkrétně ustanovení § 79a odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.


Obecní policie Vestec se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je měření rychlosti vozidel, s cílem zvýšit u obyvatel a návštěvníků středočeské metropole pocit bezpečí eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují chodce i další účastníky silničního provozu.


Dle provedených analýz je nejčastější častou příčinou dopravních nehod především nepozornost řidičů, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a rychlá jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové. Následky dopravních nehod, které jsou zapříčiněny překračováním nejvyšší dovolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla, jsou vždy velice vážné.


Obecní policie Vestec používá „radarové měřiče rychlosti"


Ruční LTI 20/20 TruCAM, firmy Laser Technology.


RAMER 10 C, firmy RAMET a.s. Kunovice, umístěný ve vozidle Škoda Superb.