21. 10.
2014

Příprava strážníků


V průběhu měsíce října 2014 absolvovali opět strážníci OP
kurz poskytování první pomoci zaměřený především na užití AED (automatizovaného
externího defibrilátoru). Defibrilátory patří od roku 2013 mezi stálé vybavení
vozidel OP.


Všichni strážníci vlastní certifikát o proškolení v
základní a neodkladné resuscitaci včetně užití AED (automatizovaného externího
defibrilátoru) pro složky integrovaného záchranného systému.

U strážníků je také samozřejmostí střelecký výcvik, který je veden pod dohledem zkušeného instruktora s mnohaletou zkušeností ve výcviku v ozbrojených složkách.