25. 3.
2019

Strážník okrskář

Funkce
okrskáře spočívá ve větší osobní zodpovědnosti ke svěřenému okrsku a užšímu
kontaktu s občany v daném okrsku. Okrskář má větší osobní a místní znalost o
dění v místě a měl by být prvním, kdo bude řešit jednotlivé případy – události
v rámci zajištění bezpečnosti veřejného pořádku a jeho prevence, včetně
bezpečnosti v dopravě. V případě nepřítomnosti okrskáře, zajišťuje výkon služby
standardní hlídka OP, která následně předává okrskáři nezbytné informace z
výkonu služby v daném okrsku.

     Strážník – okrskář, vykonává službu i
běžné hlídkové služby OP na celém katastrálním území obce Vestec, včetně obcí
kde působí OP Vestec na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

    Okrskář plní úkoly a povinnosti v souladu
se zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb., a každý má právo se na něho
obrátit s žádostí o pomoc. Plnění úkolů v okrsku se provádí pěší hlídkou, nebo
formou cyklohlídky a autohlídky.

   Hlavní pracovní činností okrskáře, je mimo
jiné kontrola:  neoprávněných záborů
veřejného prostranství, odstavených autovraků, volného pobíhání zvířat,
znečišťování veřejného prostranství, neoprávněného zakládání skládek,
dodržování občanského soužití, rušení nočního klidu, prevence kriminality.
Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek dané obce.