7. 11.
2021

Krádeže kol

V posledních měsících byl ve Vestci i v okolních obcích zaznamenán zvýšený počet krádeží jízdních kol a tak Obecní policie Vestec od začátku měsíce září 2021 přijala několik opatření a více se zaměřila na tuto trestnou činnost.
Zde je třeba uvést, že v současné době je po jízdních kolech vysoká poptávka kvůli jejich nedostatku na trhu více než v minulosti a v celé České republice je evidován zvýšený počet krádeží jízdních kol.
Obecní policie Vestec zintenzivnila noční hlídky, a to jak ve služebním tak i v civilním vozidle a pěšími hlídkami. Na několika místech byla umístěna nástraha kol – k tomu však nebudeme z pochopitelných důvodů uvádět žádné podrobnosti.
Během měsíce září se podařilo dopadnout pachatele krádeže kola odcizeného v ul. Nezvalova, kde patří poděkování oznamovateli z ul. Okružní, který si jej v místě před vchodem všiml a ihned kontaktoval strážníky obecní policie s popisem osoby. Muž se poté vloupal do jiného vchodu a poté se snažil s odcizeným kolem odjet, ale byl o několik ulic dál vedle zablokován a zastaven strážníky. To se stalo během dopoledne všedního dne, kdy se okolo bytového domu pohybovalo větší množství osob. Muž se i přesto dostal dovnitř a zde vypáčil mříž na chodbě.
Další událost se stala v ul. Erbenova okolo páté hodiny ranní, když si muž zde umístěné kolo delší dobu obhlížel a zjevně se ho chystal odcizit. Strážníci však jeho jednání překazili a krádeži zabránili.
Oba dva muži již mají majetkovou trestní minulost.

Prosíme občany, aby si více všímali svého okolí a v případě pohybu osoby s podezřelým chováním kontaktovali strážníky na telefonu: 739 156 156.
Celá krádež kola je otázkou minut ne-li někdy vteřin.
Jelikož není v silách Obecní policie Vestec ohlídat všechny lokality průběžně, je potřeba spolupráce občanů při zabezpečení svého majetku například pořízením alarmu zahradního domku, GPS kola či kvalitnějšího zámku kola. Vybrání vhodného umístění kola je také jedním z důležitých faktorů pro případnou krádež, protože někdo má kolo opřené např. na předzahrádce a domnívá se, že postačuje, že je za plotem. Také je důležité průběžně kontrolovat, jestli jsou dovřené či zamčené vstupní dveře. V minulosti se například stalo, že pachatelé odcizili kolo z balkonu nebo jiných přístupných prostor domu, protože se dostali do vchodu za pomoci špendlíku zapíchnutého v těsnění dveří, který bránil jejich dovření a pachatelům tak usnadnil a urychlil přístup do domu.