14. 3.
2024

Muž v ohrožení života

Dne 9.2.2024 v 7:20hod hlídka Obecní policie Vestec prověřovala spolu s ostatními složkami IZS oznámení týkající se obavy o zdravotní stav nahlášené osoby. Strážníci OP Vestec se dostavili na místo jako první.
Celou věc oznámila zdravotní sestra, která přišla za obyvatelem bytu v rámci pečovatelské služby a protože muž nereagoval na klepání, zvonění a telefon vyzváněl uvnitř bytu, měla o něj obavu a zavolala.
Na místo se dostavila posádka ZZS Středočeského kraje. Kontrolou bytu bylo zjištěno, že má z druhé strany okno a pohledem dovnitř byl na posteli spatřen muž ve špatném zdravotním stavu. Po konzultaci se záchranáři vznikla důvodná obava, že je bezprostředně ohrožen na životě a zdraví. Z tohoto důvodu strážník využil své pravomoci a otevřel vstupní dveře za použití násilí. Po otevření bytu záchranáři poskytli muži první pomoc a poté ho odvezli do Fakultní nemocnice. Na místo se následně dostavili i policisté PČR Jesenice a hasiči Jílové u Prahy.