1. 10.
2019

Muži při řešení krádeže vypadla z kapsy marihuana

Dne 13.9 2019 bylo telefonicky oznámeno ostrahou prodejny, že zastavila neznámého muže, který má u sebe odcizené zboží. Po příjezdu hlídky Obecní policie Vestec se tato skutečnost potvrdila. Byla provedena lustrace prostřednictvím dostupných evidencí a muži byla za toto jednání uložena pokuta na místě v příkazním řízení ve výši 5000 Kč,-. Během tohoto řešení celé situace, kdy muž manipuloval rukou v kapse oblečení mu vypadl igelitový sáček s neznámou látkou, kdy muž uvedl, že se jedná o marihuanu, kterou má pro vlastní potřebu.
Na základě zjištěných skutečností byl muž pro podezření z trestného činu následně předán kolegům ze státní policie k dalším úkonům.