22. 5.
2020

Vozidlo v pátrání

Dne 13.5 2020 požádala hlídka Policie ČR o součinnost při prověření oznámení na parkovišti u firem v ul. Vídeňská, kde se má nacházet ve vozidle spící muž, parkující na místě vyhrazeném pro firemní vozidla. Na místo se dostavili pro prověření oznámení obě hlídky Obecní policie a poté i hlídka Policie ČR Jesenice, kdy muž byl po kontaktování oznamovatelky skutečně nalezen. Neznámý muž byl probuzen zaťukáním na okno. Na celé jednání reagoval zpomaleně a zmateně. Muž uvedl, že chtěl v nedaleké firmě prodat zlato a ukázal hlídce kus mosazné trubky, která určitě ze zlata nebyla. Lustrací bylo zjištěno, že muž není držitelem řidičského oprávnění a vozidlo, ve kterém spal, je od předešlého večera hlášeno jako odcizené. Celou věc si převzala hlídka PČR k dalšímu šetření a muže převezla na Obvodní oddělení k dalším úkonům. Hlídka OP střežila na místě vozidlo do odtažení.