1. 10.
2019

Kontrola černých skládek

Na základě stížností ze strany obce byly v lokalitách, kde docházelo k vyhazování odpadu mimo k tomu určená místa, ke znečišťování veřejného prostranství či zakládání černých skládek umístěny fotopasti. Od poloviny měsíce srpna bylo do nynějška strážníky, na základě pořízené fotodokumentace prověřováno několik desítek případů tohoto jednání. V případě zjištění osoby, která se tohoto protiprávního jednání dopustila, hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 ,- Kč.