21. 4.
2020

Nález podezřelého předmětu

Dne 16.4 telefonicky oznámil muž, že v kompostu nalezl podezřelý kovový předmět a má obavu, aby se nejednalo o starou munici. Na místě byla hlídkou Obecní policie Vestec pořízena fotodokumentace. Po domluvě s Policií ČR, vzhledem k tomu, že nebylo možné vyloučit, že se jedná o granát, byla přivolána pyrotechnická služba. Po jejím příjezdu bylo vyloučeno, že jde o munici. Dle sdělení pyrotechnika se jedná o blíže neurčený kus želena. Nález byl poté odvezen pyrotechnikem.