23. 9.
2022

Neuposlechnutí výzvy

Dne 17.9.2022 v 16:54hod přijala hlídka Obecní policie oznámení, že v ul. Na Chrástech jeden ze sousedů pálí jehličí a silným kouřem obtěžuje okolí. I po upozornění sousedů uvedl, že bude pálit i nadále.
Po příjezdu hlídky strážníků na místo, byl muž vyzván k uhašení ohně, nicméně to odmítl a následně po zákonné výzvě odmítl i prokázat svoji totožnost a s hlídkou nespolupracoval.
Po kontaktování majitele pozemku bylo zjištěno, že zde pálí mokré jehličnaté větve z pokáceného stromu. Oheň byl uhašen a oba muži poučeni o vyhlášce obce a možnostech likvidace bioodpadu.
Muži bylo za neuposlechnutí výzvy k prokázání totožnosti uložena na místě pokuta v příkazním řízení.