8. 7.
2019

Odcizené registrační značky

Na služební telefon bylo oznámeno, že poblíž ul. U Jezera hoří jízdní kolo a v jeho blízkosti se pohybuje osoba muže, který je již hlídce Obecní policie vzhledem k minulosti dobře znám. Po příjezdu na místo bylo kolo již uhašeno a muž na dotaz, co se přihodilo, uvedl, že si chtěl vařit večeři na ohni a plamen pravděpodobně na kolo přeskočil. Toto tvrzení se nezdálo jako uvěřitelné, protože kolo bylo ve vzdálenosti od ohně přibližně přes 10 metru. Muž poté měnil výpovědi a sám si nebyl jistý téměř ničím, což způsobila pravděpodobně jeho drogová minulost. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému poškození ostatních věcí, toto oznámení nebylo dále řešeno.
Při opětovné kontrole okolí, byl v křoví nalezen odstavený skútr s helmou a u něj opět tento stejný muž. Vzhledem k jeho podivnému chování byla provedena lustrace prostřednictvím databází a bylo zjištěno, že registrační značky umístěné na skútru jsou hlášeny jako odcizené! Vzhledem k tomuto hlídka Obecní policie Vestec vyčkala do příjezdu Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu