1. 10.
2019

Napadení rozhodčích

Dne 11.9 2019 byla přijata hlídkou Obecní policie Vestec žádost o součinnost od PČR Jesenice ve věci narušení veřejného pořádku na fotbalovém hřišti. Na místo se dostavili dvě vozidla Policie ČR a dvě vozidla hlídky Obecní policie Vestec, kdy bylo zjištěno, že došlo k napadení rozhodčích po fotbalovém zápase. Tito se uzamkli v šatnách a báli se opustit prostory a odejít směrem ke svým vozidlům.
Hlídky společnými silami zajistily bezpečný odchod rozhodčích ze šatek a odjezd z místa. Celá věc byla následně dořešena Policií ČR.