30. 7.
2021

Oznámením zabránil krádeži

Dne 21.6 2021 v 0:48hod bylo na linku Obecní policie oznámeno, že v ul. Na Drahách opakovaně procházejí tři muži s batohy. Oznamovatel vyhodnotil, že celé jejich chování je podezřelé.
Hlídka provedla opakovanou kontrolu ulic, kdy po přibližně půl hodině zjistila osobu postávající mezi oplocením a keříky. Muž uvedl, že přijel na místo před chvílí a čeká na kamarády.
Opakovaným průjezdem bylo zjištěno, že se k tomuto muži přidal druhý, který byl schovaný opodál v poli.
Provedenou lustrací bylo zjištěno, že obě osoby již mají majetkovou trestní minulost. Na dotaz dobrovolně strážníkům ukázali obsah batohů, kdy zde byly nalezeny pákové kleště, šroubováky a další věci, které mohly být použity k vloupání do rodinných domů. Oba muži byli uživateli návykových látek. Třetí muž již však nebyl nalezen. Po kontrole hlídkou muži lokalitu urychleně opustili. Bohužel byť byl jejich záměr zřejmý, muže za toto jednání, kdy pouze procházeli po ulici a vyhlíželi si místo krádeže nelze postihnout.
K celé věci nezbývá než poděkovat oznamovateli, který nebyl lhostejný a i přes pokročilou noční hodinu si mužů všiml. Zavoláním na linku Obecní policie zcela jistě zabránil provedení vloupání do rodinného domu v této lokalitě.